Жь

жьа - жьабгъуэ - жьабзэ - жьагъэ - жьажьагъэ - жьажьэ - жьакъэ - жьакӏагъуэ - жьакӏацэ - жьакӏэ - жьакӏэупс - жьакӏэху - жьалэ - жьанэ - жьапхъэ - жьапщае - жьапщэ - жьауэ - жьафӏэ - жьэ - жьэгу - жьэгъу - жьэгъуэшхэн - жьэжьей - жьэкъун - жьэлъэтӏанэ - жьэмачыу - жьэмей - жьэмыӏэн - жьэн (жариться) - жьэн (туберкулез) - жьэпкъ - жьэпкъыпэ - жьэрэжьэн - жьэрымэ - жьэрыплъагъэ - жьэрыплъэ - жьэрыӏуатэ - жьэрыӏуэ - жьэхэбэнэн - жьэхэкӏуэтэн - жьэхэлъэдэн - жьэхэпкӏэн - жьэхэплъэн - жьэхэпхъэнкӏэн - жьэхэсын - жьэхэтын - жьэхэуэн - жьэхэхьэн - жьгъей - жьгъыжьгъ - жьгъыжьгъын - жьгъыру - жьгъырыб - жьей - жьец - жьы (старый) - жьы (воздух) - жьыбгъэ - жьыгъэ - жьыгъэфий - жьыгъуэ - жьызэпеуэ - жьыкъашэ - жьыкъэшэгъуэ - жьын (состариться) - жьын (расчесать) - жьынду - жьынчын - жьыуае - жьыуапӏэ - жьыу(э) - жьыху - жьыхулъатэ - жьыхъурей - жьыхьэрз - жьыщхьэ - жьыщхьэмахуэ - жьыщхьэмыгъуэ - жьыщӏыгъэ - жьыщӀын - жьыӏухьэгъуэ