Корреляция «л-лъ» - «жь-щ»

мясо – адыг. лы, абаз. жьы;
семь – адыг. блы, абх. бжьба (корень бжь), абаз. быжьба (корень быжь).
копыто - адыг. лъабжъ / лъабжьэ, абаз. ща́мза;
кровь – адыг. лъы, убых. лъэ, абаз. ща;
смотреть – адыг. плъэн (корень плъ), абаз. пшра (корень пш);
четыре – адыг. плӏы, убых. плъы, абаз. пщба (корень пщ);
нога – адыг. лъэ, убых. лъапӏэ, абаз. щапӏы́, абх. ашьапы.