Корреляция "гу", "кӏу" - "гь [g´]", "кӏь [k´']"

адыг. гу - убых. гьы [g´ә] (сердце)
адыг. губжь - убых. гьыбжь [g´әbž´] (гнев)
адыг. гугъэ - убых. гьа́:гъа [g´á:γa] (надежда)
адыг. гомыӀу - убых. гьамы́къу [g´amә́q°']
адыг. гоӀу - убых. -гьакъу [-g´aq°']
абаз. кӏвпӏи́ (миска) - адыг. кӏыпӏий (ковшик)
адыг. кӏуэн - убых. кӏьа- [k´'a-]
убых. кӏуы [k°'ә] - адыг. кӏы (ручка, рукоятка)